Sakrament Namaszczenia Chorych

Do ciężko chorego należy poprosić kapłana wcześniej, zanim chory utraci przytomność. Nie należy zwlekać i obawiać się wizyty kapłana. Sakrament Namaszczenia Chorych ma umocnić w chorobie i cierpieniu.

Gdy kapłan przychodzi do domu należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, kropidło, wodę święconą
  • kawałek waty, szklankę wody, łyżkę stołową i trochę soli
  • przed kapłana należy wyjść z zapaloną świecą.

Wszyscy obecni powinni brać udział w modlitwie w pokoju chorego. Za zaopatrzenie chorego sakramentami św. odpowiedzialna jest najbliższa rodzina. W szpitalu należy zgłosić chorego do ks. Kapelana.

Chorych zgłoszonych do parafii odwiedzam regularnie w pierwszy piątek miesiąca od godz. 7:30 do 11:00. Prosimy o zgłaszanie osób chorych lub niewychodzących z domu w kancelarii. Zatroszczmy się szczególnie o to, aby te osoby skorzystały ze spowiedzi i Komunii św. przed świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia.