Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

W czerwcu 2022 w naszej parafii zostało powołane Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. Rozpoczęliśmy w jedenaście osób, ale pragniemy, aby dzieło angażowało coraz więcej parafian. Każdego dnia poprzez słowa modlitwy oddajemy Bogu swój dzień - troski, radości i uczynki w intencji dusz czyśćcowych oraz konających. Każdego miesiąca jest sprawowana w naszej kaplicy Msza Święta w intencji dusz cierpiących w czyśćcu, jako nasza pomoc dla bliskich zmarłych z naszych rodzin i parafii. Opiekunem grupy jest ksiądz Paweł Szewczyk. Nasze apostolstwo jest jedną z grup Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym prowadzonym przez Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych, które organizują rekolekcje, dni skupienia i pielgrzymki dla członków apostolstwa: https://apdc.wspomozycielki.pl/

Zapraszamy do dołączenia smile

Nasza codzienna modlitwa:
„Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową, ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej moje modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”.