Różaniec Rodziców za Dzieci

RR

Dnia  11 października 2019 r. z inicjatywy Księdza Proboszcza powstała w naszej parafii pierwsza Róża rodziców modlących się na Różańcu w intencji swoich dzieci. Miało to miejsce podczas wieczornego spotkania dla rodziców dzieci należących do grup parafialnych. Inicjatywa rozwinęła się. Podczas spotkania dnia 13 grudnia 2019r. funkcjonowały już trzy pełne Róże i tego dnia otrzymały swoich patronów - pierwsza św. Jana Chrzciciela, druga św. Matkę Teresę z Kalkuty, a patronem trzeciej został św. Jan Paweł II. To wielki powód do radości dla naszej parafii. Już tak wielu rodziców przystąpiło do tego dzieła, chroniąc dzieci przed złem tarczą modlitwy.

Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-osobowe grupy rodziców, zwane Różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały Różaniec.

W pierwszym dniu kolejnego miesiąca przechodzimy do kolejnej tajemnicy. Osoba odmawiająca tajemnicę Pierwszą Radosną odmawia też początkowe modlitwy Różańca Świętego czyli Wierzę w Boga, Ojcze nas, trzy razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Jakie korzyści płyną z podjęcia przez rodzica tego modlitewnego dzieła?

Przede wszystkim jest to najpiękniejszy prezent jaki możemy dać naszym dzieciom i to codziennie. Wypraszamy im łaski związane z odmawianiem Różańca w Róży, pełniej wypełniamy czwarte przykazanie Boże. Mamy pewność, że każdego dnia nad naszym dzieckiem roztacza się parasol modlitwy. Inni modlą się za moje dzieci, nawet gdy sam zapomnę. Następuje rozwój naszej regularnej, osobistej modlitwy  lub modlitwy ze współmałżonkiem.

W Różańcu Rodziców  modlimy się  przede wszystkim w następujących intencjach:

  1. Prosimy o to, żeby Bóg, w imię ofiary Jezusa Chrystusa usunął skutki naszych grzechów  i zaniedbań rodzicielskich, aby nie wpływały one negatywnie na nasze dzieci
  2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości
  3. Prosimy o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci i uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki ich dotykają

Można zapoznać się z licznymi świadectwami rodziców zaangażowanych w tę formę modlitwy: https://www.rozaniecrodzicow.pl/testimony

Zapraszamy rodziców naszej parafii do włączenia się w taką formę modlitwy. Modlitwa może być ofiarowana nie tylko w intencji  dzieci naturalnych, ale także adoptowanych, za  dzieci chrzestne, wychowanków oraz dzieci innych rodziców, jeśli sami dzieci nie posiadamy.  

Chętne osoby mogą zgłaszać się u naszych duszpasterzy.

Jest możliwość przystąpienia do róży internetowej, wtedy każdego miesiąca otrzymujemy tajemnicę na podany podczas rejestracji adres e-mail i na ogół nie znamy osobiście innych członków naszej róży, mogą to być rodzice z różnych stron Polski czy nawet świata. Więcej informacji: https://www.rozaniecrodzicow.pl/