Zmiana tajemnic różańcowych - 29 października 2023

rozaniec

Intencje Modlitwy Różańcowej na listopada 2023

Intencja papieska: Za Papieża
Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Intencja parafialna stała
Za nas wszystkich wznoszących naszą świątynię, o mądrość w podejmowaniu decyzji i odwagę w ich realizowaniu.

Intencja parafialna
Modlimy się za zmarłych członków naszej wspólnoty parafialnej, zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby dzięki wstawiennictwu Maryi stali się uczestnikami chwały nieba.