Zmiana tajemnic różańcowych - 24 września 2023

rozaniec

Intencje Modlitwy Różańcowej na październik 2023

Intencja papieska: Za Synod
Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Intencja parafialna stała
Za nas wszystkich wznoszących naszą świątynię, o mądrość w podejmowaniu decyzji i odwagę w ich realizowaniu.

Intencja parafialna
Modlimy się o duchowy rozwój wszystkich członków żywego różańca oraz rozkwit modlitwy różańcowej w rodzinach naszej parafii.