Zmiana tajemnic różańcowych - 26 marca 2023

rozaniec

Intencje Modlitwy Różańcowej na kwiecień 2023

Intencja papieska: O kulturę wyrzeczenia się przemocy
Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Intencja parafialna stała
Za nas wszystkich wznoszących naszą świątynię, o mądrość w podejmowaniu decyzji i odwagę w ich realizowaniu.

Intencja parafialna
Módlmy się o głębokie i owocne przeżycie Świąt Wielkanocnych.