Zmiana tajemnic różańcowych - 31 lipca 2022

rozaniec

Intencje Modlitwy Różańcowej na sierpień 2022

Intencja papieska: Za małych i średnich przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Intencja parafialna stała
Za nas wszystkich wznoszących naszą świątynię, o mądrość w podejmowaniu decyzji i odwagę w ich realizowaniu.

Intencja parafialna
Modlimy się o jedność wśród naszych wspólnot parafialnych oraz za rodziny dotknięte problemem alkoholizmu o wyzwolenie z nałogu i jego zgubnych konsekwencji.