Zmiana tajemnic różańcowych - 27 marca 2022

rozaniec

Intencje Modlitwy Różańcowej na kwiecień 2022

Intencja papieska: Za pracowników służby zdrowia
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Intencja parafialna stała
Za nas wszystkich wznoszących naszą świątynię, o mądrość w podejmowaniu decyzji i odwagę w ich realizowaniu.

Intencja parafialna
Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby przez dobre przeżywanie okresu Wielkiego Postu, właściwie przygotowała się do Świąt Wielkanocnych.