Zmiana tajemnic różańcowych - 27 lutego 2022

rozaniec

Intencje Modlitwy Różańcowej na marzec 2022

Intencja papieska: O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Intencja parafialna stała
Za nas wszystkich wznoszących naszą świątynię, o mądrość w podejmowaniu decyzji i odwagę w ich realizowaniu.

Intencja parafialna
Módlmy się o zatrzymanie działań wojennych i przywrócenie pokoju na Ukrainie oraz o Boże błogosławieństwo dla rodzin zmuszonych do opuszczenia swoich domów.