Wolność zdobyta krwią, wolność dana i zadana

W imię Ojczyzny

Dnia 11 listopada członkowie Szkolnego Koła Caritas pod kierunkiem Pani Kingi zaprosili nas na chwile refleksji i wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie. Przygotowany przez nich montaż słowno - muzyczny był prawdziwą duchową ucztą.

Recytacja poezji patriotycznej, śpiew, przypomnienie poszczególnych etapów drogi do niepodległości, wymienienie bohaterów i ofiar, w tym ziemi sądeckiej, pozwoliło wyobrazić sobie czasy, kiedy trzeba było walczyć o nasz ukochany kraj i zachęciło zebranych do zadumy nad uzyskanym krwią obrońców darem wolności, która jest nam nie tylko dana, ale i zadana. A Ojczyzna, jak najmilszy okręt niosący nas wszystkich, potrzebuje wciąż miłości, troski i zaangażowania każdego z nas w obronę i ulepszanie tego, co ją stanowi. 

Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn państwowy, po czym miało miejsce śpiewanie pieśni patriotycznych wraz z zarządem osiedla.