Niepokalana ma nowych Rycerzy

Rycerze

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny swoje patronalne święto obchodziło Rycerstwo Niepokalanej. Podczas wieczornej Mszy Świętej w kaplicy poprzez odczytanie aktu zawierzenia oraz przyjęcie cudownego medalika, w Rycerskie szeregi wstąpiło 7 parafian, 3 dzieci 4 dorosłych i obecnie wspólnota liczy już 40 członków.

Rycerstwo Niepokalanej jest założonym przez św. Maksymiliana Marię Kolbe publicznym, powszechnym i międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych świeckich i duchownych. Duchowość Rycerstwa polega na życiu w świetle Niepokalanej, którą dał nam Zbawiciel. Cele wspólnoty to jak największa chwałą Boża przez nawrócenie wszystkich, aby z pomocą Niepokalanej doszli jak najprędzej do uznania Boga i Jego prawa oraz do jedności z Kościołem, i przez uświęcenie wszystkich i każdego z osobna na podobieństwo Niepokalanej. Narzędziami Rycerzy w osiąganiu celów są modlitwa, ofiara, pokuta i oczywiście świadectwo życia.

W naszej parafii Rycerstwo Niepokalanej powstało 8 grudnia 2017 r. Członkowie odbywają comiesięczne spotkania formacyjne pod kierunkiem Ks. Łukasza, podczas których rozważają fragment Pisma Świętego oraz omawiają tematy istotne dla rozwoju życia duchowego i pogłębiania swojej wiary. Ich czasopismem formacyjnym jest „Rycerz Niepokalanej”.

Posługują dla naszej wspólnoty parafialnej na różne sposoby, prowadzą modlitwę różańcową w każdą środę przed wieczorną Mszą Świętą oraz w pierwsze soboty miesiąca, organizują pielgrzymki i włączają się w różne parafialne akcje.