Odpust ku czci Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Odpust 2020

W niedzielę 21 czerwca w naszej parafii uczciliśmy Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Uroczystej sumie odpustowej o godz. 11 przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Wiesław Skrabacz, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej. We wspólnym świętowaniu wzięli udział Ks. Henryk Madziar, Ks. Jan Wąchała i Ks. Witold Maślanka.

Tegoroczny kaznodzieja ukazał autentyzm i radykalizm życia wiarą patrona naszej parafii w odniesieniu do współczesności, zachęcając tym samym do refleksji, czy wiara jaką deklarujemy słowem, współistnieje w nas razem z moralnością, która przejawia się w czynach. Podobnie jak święty patron, napełnieni Bożą mocą, mamy odważnie nawoływać ludzi w swoim otoczeniu do prostowania ścieżek życia, nie tylko zwracając im uwagę widząc zło, ale także pomagając powstać. Z doświadczenia pandemii mamy wyjść inni, wzmocnieni duchowo. Trzeba czuwać, by wymuszona izolacja fizyczna od drugiego człowieka, nie stała się izolacją duchową, która owocuje zamknięciem się na dostrzeganie ludzkich potrzeb.

Na zakończenie homilii główny celebrans pogratulował Ks. proboszczowi Januszowi i całej wspólnocie postępów w budowie kościoła oraz życzył częstego przywoływania pomocy i wsparcia patrona parafii. 

Przed uroczystym błogosławieństwem wzięliśmy udział w procesji Eucharystycznej wokół kaplicy.