Kalendarz

poza parafią: +Jan Hadała - greg. 25
Piątek 25 Wrzesień 2020